24 February 2014

Siapa Sebenarnya Ratu Pantai Selatan?

Putri Kandita adalah seorang Puteri yang cantik jelita. 
 
Ratu pantai selatan
 
VIVAlog - Ada beberapa mitos tentang siapa sebenarnya Ratu Pantai Selatan. Dalam mitos Jawa Ratu Pantai Selatan merupakan penjelmaan Nawang Wulan. Yaitu istri Jaka Tarub yang sudah tidak diperbolehkan lagi tinggal di kahyangan setelah menikah dan mempunyai anak dari manusia.
Dalam mitos Jawa dan Sunda, Ratu Pantai Selatan diyakini sebagai jelmaan Dewi Sri atau Dewi Padi yang malu ketika suaminya berubah menjadi monyet. Ada lagi mitos lain yang menyatakan bahwa Ratu Pantai Selatan merupakan penjelmaan Puteri Kandita.

No comments:

Post a Comment